Yerel İşbirlikleri Aracılığıyla Şiddetle Mücadele Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi

Yerel İşbirlikleri aracılığıyla şiddetle mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesi projesi 01.02.2014 -30.04.2015 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Ankara Kadın Dayanışma Vakfı, AKDAM, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İzmir Kadın Dayanışma Derneği ortaklığıyla yapıldı.

Çalışmanın amacı:

Ankara, İzmir ve Adana‘da kadına yönelik şiddet alanında çalışan 3 kadın sivil toplum örgütünün kapasitelerinin arttırılması, proje ortakları kadın kuruluşlarının kadın danışma merkezlerinin güçlendirilmesi, kadına yönelik şiddetle mücadelede sorumlu kılınmış başta yerel yönetimler olmak üzere tüm kurum/kuruluşlarla işbirliği ve diyalog geliştirilmesi, yereldeki kadınların kadına yönelik şiddet farkındalıklarının arttırılması.

Etkinlikler:

Proje yapılan illerde kadına yönelik şiddetle mücadelede sorumlu kılınmış kurum ve kuruluşlardan her ilde 20 yetkili temsilci olmak üzere toplam 60 temsilcinin katılımıyla 2 günlük bir atölye çalışması yapıldı. Eğitim programını tamamlayan katılımcılara katılım belgesi verildi.